Kinderboekenambassadeur

   
 

Duik in een boek

Woensdag 23 januari beginnen de Voorleesdagen. Ons advies: duik in een boek. Lezen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Lees zelf, lees samen, lees voor.

De taal die kinderen aangeboden krijgen, bepaalt of ze een taal wel of niet goed leren. De taalontwikkeling hangt samen met hoe vaak een kind iets hoort.

Hoogleraar Elma Blom: “Hoe vaker kinderen iets horen, hoe beter ze het leren. Doordat taalaanbod het taalleren bepaalt, leren sommige kinderen bepaalde woorden en taalregels sneller dan andere kinderen.” Blom wijst erop dat hierin een rol is weggelegd voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft: “Ouders, de oppas, pedagogische medewerkers en leerkrachten moeten ervan doordrongen zijn dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. Een minder voorspoedige taalontwikkeling is een factor die de publieke gezondheid kan bedreigen, omdat het serieuze consequenties heeft voor de ontwikkelingskansen van kinderen.”

Elma Blom: Wat iedereen over taalontwikkeling bij kinderen moet weten