Kinderboekenambassadeur

   
 
Het thema van mei is: lezen op school.
Welkom bij de Leeskalender. Het thema van mei is: lezen op school.

Boeken bij zaakvakken en kunstvakken

Kalender

Tips

Schoolbibliotheek

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen om meer te lezen, op school én thuis. Deskundige leesconsulenten uit de Bibliotheek ondersteunen jou en je collega’s met titelkennis en kennis van leesbevorderende werkvormen. En er is een uitnodigende schoolbibliotheek met een actuele en inspirerende collectie. Organiseer zo in jouw groep dagelijks aandacht voor lezen, voorlezen en praten over boeken. ➡ De Bibliotheek op school 

Praten over boeken

Auteur en leesbevorderaar Aidan Chambers gaat er vanuit dat kinderen ieder hun eigen beleving hebben bij een boek, net als volwassenen. Hij stelt dat kinderen goed in staat zijn om te verwoorden welke onderdelen zij leuk of moeilijk vinden, en welke patronen zij zien. Chambers’ aanpak om met kinderen over boeken te praten is bekend onder de naam Vertel eens. ➡ In de video Vertel eens… is een praktijkvoorbeeld te zien van deze aanpak.

Werkvormen leesbevordering

Stichting Lezen heeft ook video’s gemaakt met praktijkvoorbeelden van tutorlezen, boeken kiezen (boekencircuit), en de boekenkring. En er is een video over het belang van een schoolbibliotheek als onderdeel van de leesomgeving en van de mogelijke bijdrage van een leesconsulent.

Onderzoek

Kinderen die op school ‘vrij lezen’ – uit een boek naar keuze, en zonder opdrachten of boekverslagen – scoren in 51 van de 54 studies in een meta-analyse even goed of zelfs beter op tekstbegrip dan kinderen die dit op school niet doen. Het effect wordt sterker naarmate vrij lezen gedurende een langere periode gebeurt. ➡ Lees meer over lezen op de basisschool op lezen.nl/onderzoek.