Kinderboekenambassadeur

   
 
Het thema van maart is Bibliotheek
Het thema van maart is Bibliotheek

Boeken over de Bibliotheek

Kalender

25 maart 2021 – Paul Biegeldag!

Tips

De Bibliotheek

In de lokale Bibliotheek is voor kinderen van alles te doen. Van jeugdboeken, strips, luisterboeken en games lenen, tot gebruikmaken van de computers en meedoen aan activiteiten zoals voorlezen, knutselen en programmeren. Ook in de vakanties. In veel bibliotheken is het lidmaatschap voor kinderen gratis.

Jeugdbibliotheek

Jeugdbibliotheek.nl is een website van de Koninklijke Bibliotheek. De website is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0-18 jaar. Alle informatie is betrouwbaar en niet-commerciëel. En de tekst is geschreven op het leesniveau van de kinderen en jongeren.

Op jeugdbibliotheek.nl staan leuke boeken en handige informatie. Voor thuis én op school:

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Met deze samenwerking wil de Bibliotheek kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. De Bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 

BoekStart

Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft. Vanuit deze gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.

Welke invloed heeft de Bibliotheek op kinderen?

Kinderen die regelmatig naar de bibliotheek gaan, hebben een positievere houding tegenover lezen. Bibliotheekmijders denken dat ze de vaardigheid om boeken te kiezen missen. Een bibliotheek op school stimuleert de leesprestaties en het leesplezier. Dit gebeurt met name als het personeel hoog is opgeleid, de openingstijden flexibel zijn en de boekencollectie uitgebreid en actueel is.

Meer weten over het aantal jeugdleden, het aantal uitleningen van e-boeken en het aantal bezoeken aan de bibliotheek? Kijk op leesmonitor.nu.