Kinderboekenambassadeur

   
 

Privacyverklaring

De Kinderboekenambassadeur is een initiatief van Stichting Lezen en Het Nederlandse Letterenfonds  in samenwerking met Stichting CPNB en De Schrijverscentrale. De Kinderboekenambassade is onderdeel van het Kinderboekenmuseum. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag worden de video’s opgenomen die op deze site te zien zijn.

Video’s

In de Kinderboekenambassade kunnen mensen een video opnemen over hun lievelingsboek.
Mensen die een video opnemen (hierna: filmer) voeren hierbij zelf enkele persoonsgegevens in: naam en mailadres. Ook wordt er toestemming gevraagd deze video na afloop op de website te plaatsen. Indien een filmer jonger is dan 16 jaar, wordt de toestemming van ouder/verzorger gevraagd. De video’s worden naar Digital Souvenirs gestuurd, waar ze niet zichtbaar zijn voor het publiek.

Indien een filmer geen toestemming verleent voor vertoning op de website, krijgen enkel zij een private link naar het filmpje gemaild. Dit is het enige gebruik van het verstrekte e-mailadres.
Deze video wordt na een maand verwijderd van Digital Souvenirs. Indien een filmer toestemming verleent voor vertoning op bovenstaande websites, wordt het filmpje verzameld op een Vimeo-account. Hiertoe heeft enkel de organisatie van de Kinderboekenambassadeur toegang. De leukste, beste en meest inpsirerende filmpjes worden vervolgens vertoond op de website. Hierbij wordt enkel de naam van de filmer getoond. Video’s kunnen ten allen tijden van de website worden gehaald indien een filmer daarom vraagt via een e-mail.

Bewaren en delen van persoonsgegevens met derden

We bewaren de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De kinderboekenambassadeur verkoopt uw gegevens niet aan derden. De verstrekte naam in de Kinderboekenambassade worden gedeeld met Vimeo.  Andere gegevens worden niet met derden gedeeld.

Cookies

De website van de Kinderboekenambassadeur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Door middel van deze analytische cookies kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Om de website te verbeteren en de bezoekers optimaal van dienst te zijn, gebruiken wij Google Analytics. De gegevens in Google Analytics zijn geanonimiseerd en dus niet naar u als gebruiker te herleiden. Hier vindt u de privacy verklaring van Google Analytics.

Digital Souvenirs

Op de video’s die in het Kinderboekenmuseum / de Kinderboekenambassade zijn opgenomen is de privacyverklaring van Digital Souvenirs van toepassing. Die kunt u hier downloaden.

Vimeo

De video’s die zijn opgenomen in de Kinderboekenambassade worden, enkel na specifieke toestemming, geüpload naar ons Vimeo-account. Daar zijn ze niet zichtbaar voor bezoekers. Vimeo gebruikt de opgenomen video’s verder niet. Hier vindt u de privacy verklaring van Vimeo.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dit adres.