Kinderboekenambassadeur

   
 

Jacques Vriens

Kinderboekenambassadeur 2013-2015

Jacques Vriens
Jacques Vriens

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens heeft als ambassadeur geprobeerd leerkrachten, Pabostudenten en ouders te overtuigen van de waarde van verhalen en boeken. Hij hield lezingen, schreef kritische artikelen en verkondigde de boodschap: ‘Zorg voor leesplezier en geef kinderen de kans om te ontdekken wat de kracht is van verhalen’. Hij zag mooie voorbeelden van scholen waar boeken altijd bereikbaar zijn, toegankelijk worden gemaakt door erover te vertellen en kinderen ermee te laten werken. Boeken worden meer gewaardeerd als de hoogste prioriteit wordt gegeven aan leesplezier. Hij heeft echter ook teleurstellende voorbeelden gezien, zoals stoffige schoolbibliotheken of zelfs helemaal geen leesboeken op school en pabo-docenten die niet genoeg ruimte hebben voor kinder- en jeugdliteratuur.

‘Tenslotte moet hem nog één ding van het hart: Het zou goed zijn als de media, met name de dag- en weekbladen en radio en tv, meer ruimte zouden maken voor kinder- en jeugdliteratuur, zodat recensenten niét alleen aandacht hoeven te besteden aan boeken die opvallen door hun literaire kwaliteiten, maar ook boeken kunnen bespreken die kinderen nodig hebben om echte lezers te worden. Zoals ik, alweer lang geleden, dankzij ArendsoogPuk en Muk en De Kameleon mee mocht gaan met De Kinderkaravaan van An Rutgers van der Loef en De wind in de wilgen hoorde ruizen dankzij Kenneth Grahame. Door ál deze boeken ging mijn kinderhart sneller kloppen, net als het oude hart van Paul Biegels koning Mansolein.’

Jacques Vriens